Nghiệp vụ
Ngày 02/12/2020 Tổng Giám đốc NHPT đã ban hành văn bản số 2197/NHPT-XLN về nhiệm vụ trọng tâm của công tác xử lý thu hồi nợ đến 31/12/2020, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT quyết liệt, khẩn trương thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh công tác xử lý thu hồi nợ.
Ngày 04/12/2020   |Xem tiếp
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của các đơn vị, cá nhân về dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Ngày 03/12/2020   |Xem tiếp
Ngày 01/10/2020, HĐQT Công ty CP Tư vấn - Đầu tư Tràng An đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT thành lập công ty kinh doanh các sản phẩm, thiết bị điện năng lượng mặt trời và lắp đặt các dự án năng lượng mặt trời áp mái.
Ngày 24/11/2020   |Xem tiếp
Nhìn chung hiện lãi suất cho vay đang ở mức thấp chưa từng có và đã giảm 2,5% so với thời điểm năm 2016. Song các chuyên gia cho rằng để hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng cuối năm (đạt mức tăng 10% trong năm nay), các TCTD sẽ tiếp tục giảm lãi suất cho vay; đồng thời cố gắng đảm bảo mức lãi suất huy động ổn định nhằm giữ chân người gửi tiền.
Ngày 17/11/2020   |Xem tiếp
Ngày 13/11/2020, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do VDB phát hành.
Ngày 17/11/2020   |Xem tiếp
Ngày 05/11/2020, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do VDB phát hành.
Ngày 06/11/2020   |Xem tiếp
Ngày 16/10/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 6842/BKHĐT-TH gửi các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.
Ngày 23/10/2020   |Xem tiếp
Ngày 12/10/2020, NHPT đã ban hành thông báo số 29/TB-NHPT về kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2020 tại cuộc họp giao ban tháng 10/2020; nội dung những nhiệm vụ quan trọng được Tổng Giám đốc thống nhất chỉ đạo, như sau:
Ngày 21/10/2020   |Xem tiếp
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của các đơn vị, cá nhân về dự thảo Thông tư quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Ngày 29/09/2020   |Xem tiếp
Ngày 23/9/2020, Tổng Giám đốc NHPT đã ban hành Quyết định số 1705/NHPT-KHNV hướng dẫn về việc rút vốn trước hạn.
Ngày 25/09/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :