Tin tức - Sự kiện

Bộ Công thương triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận RCEP

Thông tin từ Văn phòng Bộ Công thương cho hay, để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là DNNVV tiếp cận và khai thác tối ưu những cơ hội từ Hiệp định RCEP đem lại, Bộ Công thương đã chuẩn bị lộ trình triển khai các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và tập huấn các nội dung của hiệp định này.
Ngày 24/11/2020   |Xem tiếp