Tin tức - Sự kiện

Tham gia ý kiến về đối tượng mua, bán hẳn giấy tờ có giá

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị, cá nhân về dự thảo Thông tư quy định về việc mua, bán hẳn kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu (gọi chung là giấy tờ có giá) do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành.
Ngày 17/09/2020   |Xem tiếp